Twoje
 Przed
szkole
"Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dzieci."
Antoni Kępiński

Imieniny obchodzą:

Kalendarium

Popularne

 •  Dobry start dla najmłodszych

  Cz...

 •  Co nas wyróżnia

  ...

 •  Informacje podstawowe

  ...

 •  Kontakt

  Dobry start dla najmłodszych...

 •  Jadłospis

  Jadłospis będzie dostępny wkrótce....

Ostatnio dodane

 •  Spotkania - kwiecień

  ...

 •  Spotkania - maj

  ...

 •  Spotkania z pedagogiem i logopedą

  ...

 •  Spotkania z psychologiem

  ...

 •  Spotkania z psychologiem

  Harmonogram spotkań z psychologiem w punkcie przedszkolnym: ...


Człowiek – najlepsza inwestycjaDobry start dla najmłodszych


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej programu Operacyjnego kapitał Ludzki. 

Wiek przedszkolny jest jednym z najważniejszych okresów edukacyjnych w życiu dziecka – kształtuje się wtedy osobowość i zachowania społeczne, dziecko nabywa podstawową
wiedzę o otaczającym świecie. Jest to ważny etap przygotowujący dziecko do edukacji szkolnej i życia w społeczeństwie.

W ramach projektu zostaje utworzony ośrodek przedszkolny z 25 miejscami dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Pomieszczenia zostaną zaadoptowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz umeblowane z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych. Realizator projektu zapewnia dzieciom opiekę wykwalifikowanego personelu, oraz pełnowartościowe wyżywienie (śniadanie, obiad, deser). Przewidziane zostały wycieczki m.in. drysunek3o teatru, biblioteki.

Ośrodek zostanie wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym:

 • tablicę interaktywną,
 • kącik czytelniczy – regały, oraz szeroka gama literatury dla dzieci,
 • bloki rysunkowe, techniczne, kolorowanki, wycinanki, kredki, farby, ołówki, zeszyty, narzędzia kreślarskie,
 • materiały ćwiczeniowe, słowniki, karty pracy, ćwiczenia językowe,
 • elementy niezbędne do prowadzenia doświadczeń, eksperymentów, instrumenty muzyczne (bębenki, cymbałki, trójkąty, flety itp.), pacynki, stroje teatralne, modele zwierząt, roślin, produkty By dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie im czytając dla przyjemności. do prowadzenia zajęć kulinarnych, ozestawy do ćwiczeń sensorycznych, ruchowych, koordynacyjnych, rehabilitacyjnych, rozwijających zmysły,
 • wyprawki dla dzieci.

rysunek1 

By dzieci wyrosły na wykształconych,
kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi
wychowujmy je w miłości do książek,
codziennie im czytając dla przyjemności.

 W sali będzie urządzony specjalny kącik do czytania, w którym pojawi się także niski regał z książkami dostępnymi dzieciom. Czytaniu będą towarzyszyć zajęcia inspirowane lekturą – rozmowy i zabawy językowe, zabawy ruchowe i muzyczne, zajęcia plastyczne, przygotowanie przedstawień i dekoracji do nich itp. Będą zapraszani ciekawi goście, dzięki czemu podniesiemy rangę czytania, wprowadzimy element dodatkowej atrakcji, poszerzymy wiedzę dzieci i ich otwartość na innych ludzi.

Ośrodek będzie realizować wszystkie założenia podstawy programowej opracowanej przez MEN na podstawie autorskich programów zajęć w oparciu o najnowsze osiągnięcia badawcze. Cyklicznie będą prowadzone zajęcia:

 • język angielski – zwroty stosowane w życiu codziennym, piosenki, wierszyki, prawidłowa wymowa,
 • studio teatralne – kształtowanie umiejętności posługiwania się mową, wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji, ćwiczenie pamięci, pokonywanie nieśmiałości,
 • zajęcia plastyczne, w tym rzeźba w glinie – rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie poczucia piękna,
 • zajęcia ruchowe – wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała, podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej, gimnastyka korekcyjna,
 • rytmika – rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu
 • wychowanie umysłowe – poznawanie słów i ich znaczeń, wychowanie matematyczne, rozwijanie zainteresowań technicznych,
 • przyroda i ekologia – prace praktyczne na rzecz środowiska, obserwacja zjawisk przyrodniczych, kształtowanie przyjaznego stosunku do rośli i zwierząt.

Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, które motywują do aktywnego uczenia się. Rozkład dnia zapewni zrównoważenie aktywności i uwzględni różnorodne obszary edukacji dziecka. Kuratelę nad rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i logopedii.


twojeprzedszkole

Projekt realizowany przez
TWOJEPRZEDSZKOLE.PL
w partnerstwie z:
Stowarzyszeniem Aktywnego
Wspierania Gospodarki,
Gminą Ustronie Morskie,
Gminą Malechowo